ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

                 ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

Raising Standard ยกระดับมาตรฐานภาครัฐด้วย ITA #Lopburi

Views: 0
Posted On: วันเสาร์, 11 กุมภาพันธ์ 2023 15:12