สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ 12 บ้านสามเหลี่ยม

ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.

หยุด เสาร์ - อาทิตย์(เปิดบริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 044-110106 โทรสาร.044-110106

อีเมล์ : saraban@haisoklocal.go.th

เว็บไซต์ : www.haisoklocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ศูนย์ที่ 2 ได้จัดโครงการส่งเสริมและประเมินติดตามพัฒนาการเด็กปฐมวัยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ ครูผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดูแลส่งเสริมและประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างถูกต้อง โดยมีนายกระวี พยุงแสนกุล เป็นประธานในการจัดโครงการในครั้งนี้