เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ 12 บ้านสามเหลี่ยม

ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.

หยุด เสาร์ - อาทิตย์(เปิดบริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 044-110106 โทรสาร.044-110106

อีเมล์ : saraban@haisoklocal.go.th

เว็บไซต์ : www.haisoklocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo
ยินดีต้อนรับ
อบต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับ
อบต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับ
อบต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับ
อบต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับ
อบต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับ
อบต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับ
อบต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับ
อบต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับ
อบต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับ
อบต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางระวี พยุงแสนกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก โทร : 08-9584-2402
พ.จ.ท.สุนทร วีเงิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก โทร : 09-7978-6746

ข่าวสารประกาศประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารอัพเดทของหน่วยงาน

 1. ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(คลิ๊ก)

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด(คลิ๊ก)

ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด(คลิ๊ก)

ช่องทางการให้บริการหน่วยและเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์

ท่านสามารถเลือกเข้าใช้บริการต่างๆ ของหน่วยงาน

 

การให้บริการ/การปฏิบัติงาน

รายงานโครงการ/กิจกรรม

แผนงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)
 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ประกาศเชิญชวน
 3. ประกาศราคากลาง
 4. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

กรมบัญชีกลาง

31 มีนาคม 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

กรมบัญชีกลาง

31 มีนาคม 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

กรมบัญชีกลาง

31 มีนาคม 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

กรมบัญชีกลาง

31 มีนาคม 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)
เข้าสู่ระบบ(Back Office)

"สำหรับเจ้าหน้าที่"

สถิติการเยี่ยมชม

ผู้มาเยี่ยมชมและอ่านเนื้อหา

 • สมาชิก 2
 • เนื้อหา 271
 • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 8122
จำนวน

ผู้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์

มี 216 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Facebook Fanpage หน่วยงาน

เยี่ยมชมข้อมูลข่าวสาร,กิจกรรมหน่วยงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ประกาศขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) เพื่อเป็นการให้คะแนนแก่หน่วยงานภาครัฐ

วิธีตอบแบบประเมิน
1.สแกน QR Code หรือคลิ๊กที่ Banner
2.กรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรัหส OTP
3.ร่วมตอบแบบสอบถามได้เลย...
หรือคลิ๊กที่ลิงค์ : https://itas.nacc.go.th/go/verifyotpeit?tokenId=680547&tokenValue=18a8e0a9-209b-41fc-bd5f-a7aca17cd40f&departmentId=7904

ประกาศขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหรือ(IIT) เพื่อเป็นการให้คะแนนแก่หน่วยงานภาครัฐ

วิธีตอบแบบประเมิน
1.สแกน QR Code หรือคลิ๊กที่ Banner
2.กรอก Code หน่วยงาน คือ 353356
3.กรอบหมายเลขโทรศัพท์
4.กรอกรหัส OTP แล้วเริ่มตอบแบบวัดการรับรู้ได้เลย...
หรือคลิ๊กที่ลิงค์ : https://itas.nacc.go.th/go/verifyotp?tokenId=744619&tokenValue=5890f976-2c9a-4cc5-8895-c33029bdf04b&departmentId=7904

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  นโยบาย No Gift Policy

 • ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 •  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 •  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 •  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 •  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 แผนป้องกันการทุจริต

 •  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 •  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 •  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

  มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

 •  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 •  การขับเคลื่อนจริยธรรม
 •  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 •  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 •  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลิงค์หน่วยงาน

ลิงค์หน่วยงานราชการน่าสนใจ