ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

                 ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี 2566

Views: 0
Posted On: วันเสาร์, 11 กุมภาพันธ์ 2023 15:12